Werken bijCarrière en ontwikkeling

Vinden & Binden Zorg en Welzijn  streeft naar een evenwichtige verhouding tussen zorgvraag en deskundigheid van medewerkers. Ondanks dat de organisatie relatief jong is, is er een flexibel basisbestand van gekwalificeerde medewerkers opgezet. Affiniteit met de primaire doelgroep van Vinden & Binden Zorg en Welzijn en zich kunnen inleven in hun specifieke problematiek en daaruit voortvloeiende zorgbehoefte wordt, naast een groot aantal andere kwalificaties en opleidingseisen, door de organisatie als vereiste gezien om als woon- of trajectbegeleider te werken. Een aantal medewerkers hebben een Antilliaanse achtergrond en spreken, indien nodig, ook Papiaments.  
Van onze nieuwe medewerkers wordt veel gevraagd  en daarom is een opleiding op Hbo-niveau met daarnaast tenminste 2 jaar werkervaring in bijvoorbeeld crisis- of verslavingszorg vereist.


Het loopbaanbeleid van Vinden & Binden stemt de ontwikkelingen in de organisatie af op de ontwikkelingen van onze medewerkers. Hiervoor hebben we diverse beleidsinstrumenten beschikbaar. Zo krijgen medewerkers de kans op interne vacatures te reageren, stimuleren we loopbaanmogelijkheden en hebben we een beleid t.a.v. functionering. Daarnaast zetten we sterk in op beroepsmatige en professionele ontwikkeling van onze medewerkers. We bieden een werkomgeving waarbij op een bijna vanzelfsprekende manier wordt omgegaan met leren en ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten, talenten en interesses voor het eigen vak van de medewerkers. Op basis van een gedegen opleidingsbeleid stellen we jaarlijks een opleidingsplan samen.

Vinden en Binden Zorg en Welzijn is erkend leerbedrijf van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

 


Vacatures

Vinden en Binden heeft op dit moment geen openstaande vacatures. Wil je graag bij Vinden & Binden Zorg en Welzijn werken, maar is er op dit moment geen geschikte vacature? 

Stuur ons dan een open sollicitatie met je wensen, opleidingen en ervaring naar info@vindenenbinden.com


Stages

Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft stageplaatsen voor diverse opleidingen, met name sociale en verpleegkundige opleidingen op MBO en HBO niveau. Jaarlijks stellen we beschikbare stageplaatsen vast op basis van:

  • beroepsgerichte stages (BOL)
  • beroepsopleidende stages/beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • afstudeeropdracht
  • stage in het kader van re-integratie
  • maatschappelijke stage.

 

Beschikbare stageplaatsen worden bekend gemaakt via onze website. Momenteel hebben we volgende stageplaatsen beschikbaar:

Voor stageplaatsen 2016 kunnen MBO en HBO stagiaires een motivatiebrief en CV mailen naar: info@vindenenbinden.com


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies