Privacy & CookiesVinden & Binden zorg en welzijn heeft specifiek voor de website een privacybeleid. Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers die onze website bezoeken. Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze zorg & dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2018.

Persoonsgegevens verwerken, hoe doen wij dat?

Jouw gegevens worden bij ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Vinden & Binden zorg en welzijn vindt privacy belangrijk en daar gedragen we ons naar. De wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan is aan wettelijke regels gebonden. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Hieronder geven we kort en eenvoudig de essentie van deze regels weer.

Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Maak je gebruik van het contactformulier of van het aanmeldformulier? Dan slaan we jouw persoonsgegevens op. We doen dit zodat we jouw vraag kunnen beantwoorden, jouw aanmelding of de overeenkomst voor zorg of dienstverlening voor je in orde kunnen maken.
Dat is een duidelijk omschreven doel. De wet noemt dit doelbinding.

Voor onze cliënten is dat met name:

 • het beheren van de wachtlijsten
 • het op de juiste manier en met de juiste financiering in zorg nemen
 • de zorg plannen en registreren
 • de verleende zorg en diensten rapporteren
 • noodzakelijke gegevens van een vertegenwoordiger, mantelzorger en/of contactpersoon
 • de geleverde zorg en diensten declareren of facturen (geven we door aan o.a. zorgverzekeraars of gemeente)

Voor medewerkers gaat het voornamelijk om:

 • het opstellen en voorbereiden van de arbeidsovereenkomst.
 • je salaris en andere vergoedingen te betalen
 • e rooster- en urenverantwoording te maken
 • je opleidingen en certificaten bij te houden
 • deze persoonsgegevens moeten we ook doorgeven aan o.m. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en UWV

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als de wet dat toestaat. Dit noemt de wet “grondslag”. Deze grondslag hebben we als we jouw persoonsgegevens verwerken omdat we een overeenkomst of contract hebben of willen sluiten (bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst of een gebruiksovereenkomst). Ook als een andere wet ons verplicht persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle wetten die de financiering en verantwoording van de zorg regelen of wetten die ons verplichten belasting- of pensioengegevens door te geven. Soms verwerken we gegevens omdat onze organisatie daar een groot belang bij heeft, zoals bij camerabewaking van onze panden. En soms vragen we ook toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wat gebeurt er met jouw gegevens en wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van je verwerkt worden en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Je mag ze laten wijzigen als ze onjuist zijn, je mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag je je toestemming (als je die gegeven hebt) weer intrekken. Als je van mening bent dat er iets niet klopt of niet goed wordt gedaan, dan mag je daar een klacht over indienen.

Wij bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De bewaartermijn komt uit de wet, maar als ze niet door de wet worden gegeven, dan moeten we duidelijk aangeven hoe lang we de gegevens bewaren en waarom voor die termijn is gekozen.
Alle medewerkers hebben, vaak vanuit de wet en ook vanuit hun arbeidsovereenkomst, een geheimhoudingsplicht.
De gegevens worden passend beveiligd, zowel technisch als organisatorisch. Hoe we dat doen, hebben we vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan hebben we daarvoor een procedure “Melden Datalekken”.

Nadere informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de aard van de persoonsgegevens die wij van jou registeren en de wijze waarop wij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen. Ook kun je voor meer informatie terecht bij onze privacy officier (medewerkers) of jouw begeleider (cliënten).

Heb je vragen of klachten?

Wil je meer weten over de wijze waarop Vinden & Binden zorg en welzijn met jouw persoonsgegevens omgaat? Neem contact op met jouw contactpersoon of PB-er, je leidinggevende. Heb je een klacht, dan kun je die indienen volgens de klachtenprocedure van Vinden & Binden zorg en welzijn. Ook kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Vinden & Binden zorg en welzijn of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je contactpersoon, leidinggevende helpen je graag verder. Je kan ook altijd contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar privacy@vindenenbinden.com


 

 


Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van functionele 'cookies'. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies