Wie zijn wijVinden & Binden Zorg en Welzijn is een snel groeiende organisatie in het zorglandschap. Een organisatie, puur vanuit het hart en betrokkenheid met de doelgroep, gestart met het bieden van crisishulp, persoonlijke begeleiding en opvang aan mensen in nood die tussen wal en schip dreigden te raken.

 
Bij het steeds weer uitblijven van reguliere hulp en zorg deed zich de ontwikkeling voor, waarbij de cliënt (vanuit culturele conceptie) een buitenproportioneel zwaar beroep ging doen op mantelzorg vanuit eigen netwerk. Bij het ontbreken van een dergelijk sociaal vangnet, of in het geval het netwerk de claim van cliënt niet aankon, leidde dit in sociaal-maatschappelijk opzicht bij cliënt tot verlies van aansluiting bij de eigen groep en op den duur met de samenleving. De meeste cliënten vervallen in vereenzaming, verwaarlozing, drugsgebruik en/of vormen van criminaliteit. Het is meestal onder dit soort benarde omstandigheden dat cliënten zich aanmelden bij Vinden & Binden Zorg en Welzijn.

De kloof tussen kaders van het bestaande zorgaanbod versus de kaders van de culturele en maatschappelijke achtergronden van cliënten en het daaruit voortkomende wantrouwen bij cliënten tegen deze zorgorganisaties, bleek te groot om snel en effectief overbrugd te kunnen worden.

Zaken die in die eerste fase van ontwikkeling van de organisatie prioriteit hadden waren vooral; direct toegankelijke hulp en ondersteuning bieden aan een kwetsbare doelgroep, voor wie de beschikbare voorzieningen binnen bestaande GGZ- en LVG-zorgorganisaties niet toegankelijk bleken, waardoor cliënten gefrustreerd raakten en afhaakten binnen de reguliere zorg. Dit is nog steeds de succesformule en verklaring voor de nog steeds, constant groeiende aanwas van aanmeldingen van cliënten.

Geleidelijk aan is de organisatie verder gaan en blijven groeien, zowel qua aanbod van zorgproducten als qua aantal cliënten die van deze zorg gebruik maakt. Vinden & Binden Zorg en Welzijn heeft altijd al hoogwaardige, diepgaande en persoonlijk gerichte hulpverlening nagestreefd, waar de mens, zijn omgeving én de servicegerichtheid centraal staan. Adequate hulpverlening van goed niveau, doelmatig veilig en cliëntgericht; afgestemd op de indicatie en de reële behoefte van de cliënt. De cliënt ontvangt hulp- en zorgverlening volgens wettelijke vereisten, landelijke richtlijnen, professionele standaarden en beroepscodes. De WTZI erkenning is daar het bewijs van.

Vinden & Binden Zorg en Welzijn onderscheid zich door cliënten met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse op een adequate manier weet te bereiken en te begeleiden, gebruikmakend van de expertise van de ketenpartners binnen de al gevestigde zorg.

 


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies