MethodiekDe dienst DMI (Diagnostiek, Methodiek en Interventie)
heeft een uiterst belangrijke en centrale spilfunctie binnen Vinden & Binden Zorg en Welzijn. 

 

Vanaf het moment van eerste aanmelding van de cliënt bij Vinden & Binden tot aan de start van de zorglevering  is deze afdeling er verantwoordelijk voor dat het hele traject door de cliënt zo snel en soepel mogelijk kan worden gevolgd. De cliënt mag en kan ook altijd een beroep doen op zijn contactpersoon binnen Team - DMI voor het bespreken van tijdens dit traject voorkomende crisissituaties of problemen en met het zoeken naar een geschikte oplossing.


Wanneer een cliënt zich voor hulp of begeleiding aanmeldt bij Vinden & Binden wordt eerst een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Met als doel om de hulpvraag in beeld te krijgen, te beoordelen of het aanbod van Vinden & Binden daarbij aansluit of dat doorverwijzing naar andere vormen van hulpverlening of behandeling noodzakelijk is.

Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats, waarin de hulpvraag, onder meer via een vragenlijst, uitgebreid  besproken wordt met de cliënt. De cliënt ontvangt tijdens het gesprek informatie over het verdere verloop van het traject binnen Vinden & Binden en de verwachte tijdsduur. Na schriftelijke toestemming van de cliënt voor het opvragen van noodzakelijke gegevens bij instanties, behandelaren of eerdere hulpverleners. De coördinator van de afdeling DMI stelt, op grond van dossierstudie, informatie en observatie, een pré-diagnose op welke de basis vormt voor het verdere onderzoekstraject. 

Via een verwijzing van de huisarts wordt gespecialiseerd diagnostisch onderzoek aangevraagd. 

Het gespecialiseerd diagnostisch onderzoek kan bij diverse instituten en organisaties voor psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek in het gehele land of, indien nodig, bij een psychiater plaatsvinden.

Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, kan op grond daarvan een indicatie voor zorg worden aangevraagd. De aanvraag zal afhankelijk van de gestelde diagnose worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (wanneer de cliënt vooral een cognitieve beperking heeft) of bij het WMO- loket van de gemeente waar de cliënt gaat wonen en ook de zorg zal ontvangen (wanneer er vooral sprake is van psychologische/psychiatrische problematiek). 
Bij alle contacten met instanties wordt de cliënt persoonlijk bijgestaan door een deskundige begeleider van Vinden & Binden.

Wanneer de indicatie is afgegeven en de zorg daardoor ook kan worden gefinancierd kan de zorg/hulpverlening van start gaan.

Dit kan op basis van:

Na het succesvol doorlopen van dit hele traject wordt voor de cliënt een zo optimaal mogelijke situatie gecreëerd om aan de eigen verbeterdoelen te werken. Daardoor kan de cliënt op den duur zelfstandiger leren functioneren en een gelukkiger leven opbouwen zonder weer terug te vallen in de oude gedragspatronen.


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies