HulpaanbodVinden & Binden zorg en welzijn heeft met diverse gemeenten contracten afgesloten voor het leveren van zorg in natura op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat dan om ambulante begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Daarnaast heeft Vinden & Binden zorg en welzijn een overeenkomst afgesloten met CZ Zorgkantoor en Zorgkantoor Zilveren Kruis voor het bieden van WLZ-zorg in natura. Deze zorg kan worden aangeboden op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Inbegrepen hierbij is de zorg zoals vermeld in het zorgzwaartepakket, het eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt.

Vinden & Binden heeft geen overeenkomst voor het bieden van behandeling. Evenmin is de wooncomponent hierbij inbegrepen. Dit betekent dat de cliënt zelf zijn eigen woonomgeving betaalt.


Ambulante Begeleiding

Ambulante begeleiding betekent dat de cliënt in een eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte, en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. 
Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, zelfredzaamheid,en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten. 

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken.


Dagbesteding

Een zinvolle besteding van de dag is voor iedereen, en dus ook voor de cliënten, van groot belang en draagt bij aan hun herstel. Activering is er in de eerste plaats op gericht om mensen weer in een ritme te krijgen. Het kan heel klein beginnen, als onderdeel van de dagelijkse begeleiding van de cliënt, en uitgroeien tot bijvoorbeeld een vrijwilligersrol of baan. Veel locaties hebben hun eigen dagbestedingsactiviteiten, die vaak samen met cliënten worden bedacht. Daarnaast stimuleren wij mensen om mee te doen met initiatieven van derden, bijvoorbeeld in het buurtcentrum of bij een van onze partners o.a. Kringloopwinkels. .


De dagbesteding van Vinden en Binden Zorg en Welzijn is gehuisvest te Best. Hier komen cliënten van de woonlocaties en/of zelfstandige wonende cliënten naar toe. Tevens heeft Vinden & Binden met en voor cliënten een aantal activiteiten ontwikkeld: 

  • Schoonhouden van kantoren Vinden & Binden;

  • Sporten onder begeleiding.


Beschermd Wonen

Onder beschermd wonen (BW) verstaan wij alle vormen van ondersteuning waarbij Vinden & Binden Zorg en Welzijn ook huisvesting biedt. Er zijn individuele woningen en er zijn woongroepen waar maximaal 3 cliënten wonen, met continue begeleiding. Een woning kan een appartement zijn, maar het kan ook een (tussen-)woning zijn. Afhankelijk van uw zorgvraag kan onze ondersteuning zich op een of meer levensgebieden richten: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, persoonlijke verzorging, zelfredzaamheid, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Om in aanmerking te komen voor beschermd wonen, moet u een zorgtoekenning van de gemeente hebben. 

Onze locaties bevinden zich in de gemeenten Eindhoven, Best, Rijen.


(Aanvullende) betalingen en vergoedingen

Vinden & Binden zorg en welzijn heeft een overeenkomst met CZ Zorgkantoor en Zorgkantoor Zilveren Kruis voor het leveren van WLZ-zorg in natura op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT). Dit betekent dat de woonkosten zijn gescheiden van de zorgkosten. Cliënten betalen derhalve zelf voor de woonlasten. Cliënten die in de groepswoningen verblijven betalen een maandelijkse vergoeding van 300 euro. Cliënten die zelfstandig wonen komen in bepaalde situaties in aanmerking voor huursubsidie. Cliënten die op grond van een WMO-indicatie wonen in een beschermde woonomgeving betalen een gebruikersvergoeding van 150 euro ter compensatie van het gebruik van internet, tv, wasmachine, gas/water/elektriciteit.


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies