Tine Grigoria–DevidPersoonsgegevens

Naam                          :           Grigoria – Devid

Voornamen                 :           Ernestine (Tine) Juliana

Geslacht                      :           vrouw

Geboortedatum            :           27 – 01 – 1953

Geboorteplaats            :           Curaçao

Nationaliteit                 :           Nederlander

 

Opleiding

1958 - 1964
Lagere school (Coromoto college)                                     

1970 - 1974
Koninklijke Instituut voor blinden en slechtzienden (Bussum-Nederland)

1974 -  1977
MBO –sd (sociale dienstverlening) (Utrecht-Nederland)

1978 -  1981
Sociale Academie (Culemborg –Nederland)

1988 -  1989
Middle Mangagement te UNA (Curaçao)

1993 -  1995
Praktijk Diploma Informatica I   (Nederland)

 

Cursussen

1999
Leadership Course ( Dominican Republic)

2003
Project schrijven Logical Framework

2005 – 2006
Visuele beperking Empowerment Arbeid
Professioneel toezichthouder en commissaris 2005

2006
Intermediate English Conversation Lessons

2010 – 2011
Beleidsschrijven

      
Werkervaring

1973 - 1975
Buurtcentrum te Bussum (Nederland)

Als groepleidster gewerkt met Nederlandse kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Deze kinderen waren afkomstig uit zwaksociale achterbuurten. De activiteiten vonden plaats in groepsverband en hadden als doel hun gedrag te beïnvloeden.

1975 - 1977
Raad voor Kinderbescherming in Amsterdam
A
ls intaker bij de Raad gewerkt.

1977 - 1979
Voogdijvereniging te Utrecht

Als sociaal werkster gewerkt met kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht waren ontheven en ook met gezinnen en tehuizen. De voogdijvereniging had de voogdijschap over deze kinderen.

1979 - 1984
Maatschappelijk dienstverlening Eemland te Amersfoort

Als sociaal werkster gewerkt met individu’s, groepen en gezinnen met immateriële problemen.

1984 - 1993
Dienst Sociale Zaken van het Eilandgebied Curaçao

Als sociaal werkster in de wijk Seru Fortuna gewerkt. Vooral bij gezinnen die onderstandtrekkers waren. Deze personen middels lessen en cursussen motiveren om deel te nemen in het arbeidsproces om zodoende uit de afhankelijkheid van de onderstand te komen.

1995 - 2006
Ter beschikking gesteld aan de Stichting Raad voor Gehandicapten en
 Chronisch Zieken:
-  Als coördinatrice bij de Raad.
-  Het vertegenwoordigen van het bestuur.
-  Het oproepen en beleggen van vergaderingen.
-  Contacten onderhouden met de lidorganisaties
-  Zorg dragen van het secretariaat van de stichting en alle andere bijbehorende taken.
-  Onderzoek verrichten en beleidsplan opstellen.

De Stichting Raad voor Gehandicapten en Chronisch Zieken is per 2004 overgegaan in FEDEMAKRO (Federashon pa desabilidatnan i malesanan króniko). In verband met haar werkzaamheden bij de diverse instanties, het bijwonen van diverse congressen, symposia als spreker en deelneemster zowel op lokaal als internationaal gebied.

2006 –2010
Bureau Vrouwen Zaken (BVZ) beleids medewerker
 
Belast met de dienstverlening op het bureau 

-Deelnemen aan de zorgteam
-Coördineert Stuurgroep netwerk hulverlening
-Toezichthouder van de instellingen die subsidie van het bureau ontvangen
-Projectleider van de USONA projecten:   
     
-Pleeggezincentrale
    
-Begeleid en beschemd wonen
    
-Project Voorkoming Isolement

Samen met Wijkeverpleging organisaties werken aan familiezorg/mantelzorg, Coördineert Vrijwilligersbeleid


2010 – 2013
Beleidsmedewerker
Bij ministerie Sociale Arbeid en Welzijn (SOAW)

2014 – heden  
Directeur bij Sentro di Konosementu i Integrashon Laboral Social pa Grupanan 
di Riesgo (Sentro Solari)

 

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger bij diverse organisaties gewerkt in de functie van bestuurslid. Zoals:

-NGO-Platform Curaçao
-met personen die een handicap hebben gekregen om het proces te verwerken.
-Met diverse Antilliaanse vrouwengroepen in Nederland.
-Als bestuurslid van  het schoolbestuur van de Evangelische Broedergemeente.
-Vanuit Unidat di Bario (Charo) voedselpakket uitdelen in de wijk Charo
-commissie vrijwiligerswerk Fundashon Pro Bista,
-in de hospitality team van Fundashon Pro Bista
-Ook vroeger gewerkt als kinderoppas
-Voorzitter van de klankbord Voorkomen Isolement Risicogroepen.

 

Vrije tijd/ hobbies

Zwemmen, bakken, lezen en knutselen.
Luistert graag naar piano klassiek muziek.
Reist graag.

 

 

Terug naar de Conferentie pagina

 


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies