Marelva Jansen - LiberiaOrthopedagoog/ GezondheidszorgPsycholoog
Unico: Zorgnummer 01689/ Zorgtype: PL/Volksgezondheid
BIG Registratie 39058512425 als GZPsycholoog

               

2012                              
Gepensioneerde

1989 –tot heden           
Eigen Individueel ThuisPraktijk ( op afspraak en via inhuring in bedrijf): 
psychologisch, onderwijskundig, orthopedagogisch advies- en begeleidingstrajecten, bemiddeling, coaching en councelling. Pedagogische en didaktische ondersteuning

 

Opleiding

2014    
Start Promotie

2002    
BIG REGISTRATIE voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

2002      
Gezondheidszorgpsycholoog Getuigschrift Post-Doctorale Beroepsopleiding : specialisatie loopbaanontwikkeling en loopbaanplanning voor jongeren op het gebied van onderwijs en arbeid

1994    
NVO Beroepsbekwaamheidsregistratie Klinische en Orthopedagogiek 

1986    
Doctoraal Sociale en Pedagogische wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Major : Sciences of Education / Orthopedagogy,
Minor : Methodology / Psychodiagnostics / Ethnic studies

1984    
Kandidaatsexamen Sociale en Pedagogische wetenschappen,Universiteit van Amsterdam

1984    
Akte Pedagogiek M.O.-B NutsSeminarium aan de Universiteit van Amsterdam:
Major : Sociale en Onderwijspedagogiek: Innovatiemanagement
Minor : Agogiek, Algemene didaktiek, Methoden en technieken van onderzoek en statistiek

1983    
Volledig Bevoegd Onderwijzer, Lucia Pedagogische Academie Rotterdam

1977    
Akte Pedagogiek M.O.-A, Nederlands Antilliaanse Academie

1974    
Akte van Bekwaamheid als Hoofdleidster ,Pedagogische Academie (PA)

1973    
Akte van Bekwaamheid als Kleuterleidster, Pedagogische Academie (PA)

1970    
Middelbare school MULO, Maria College

 

Certificaten trainingen en workshops

2013    
Gecertificeerde Trainer Aggresion Replacement Training (ART)

2012    
Basistraining ART

2011    
Microsoft  Project 2003, Center of Computer Science, UNA / UvC

2011    
Cetificado Incidencia Politica,Empredimiento y Participacion e la toma di Deciciones para Las Mujeres de LA ECONOMIA SOCIAL CURACAO, Fundashon Ekonomia Sosial Korsou (FESK)

2011    
Certificate Comprehensive Company Leadership Competencies(CCLC) Level 1&2, Sonia Kook MSc, Building Blocks Global Consultancy, Cambridge MA,USA

2011    
Overtuigen op papier, Escriba, R. Evers

2011    
Certificate Youth & Relationship Building, Universiteit van Curacao

2004      
Certifate Restorative of Justice & Peace, Colombia, mei 2004

2004      
Certificaat Herstelrecht /Eigen Kracht

2002    
Certificaat Professioneel omgaan met gedragsproblemen en agressie op school  

2001    
Certificaat  InternationalTrainer “Living Values” augustus  New York

2001    
Certificaat Auteur voor leermiddelenontwikkeling FMS

2000    
Certificaat Management voor Innovatie en Verandering in Praktijk

1997    
Certficaat Nederlands Onderwijs Buitenland, Nederland

1996    
Certificate The Relevance of  Media for adolescents growing up in island societies, Afrika:Benin

1989    
Diploma Applicatiecursus Papiamentu I-II-III- (Curaçao)

1988    
Certificaat Quest voor drugspreventie &  Lifeskills

 

Certificaten van diverse congressen, conferenties en  workshops op het gebied van management:

Curaçao, U.S.A., Afrika, Caribisch gebied en Nederland 1988 – tot heden

 
Werkervaringen

Periode Curaçao N.A. 1973 - 1978 / Periode Nederland 1979  - 1987 / Curaçao 1987 tot heden

Algemeen Management

 

10 okt 2010- tot 2 feb 2012 
Senior Beleidsadviseur/Afdelingshoofd, belast met Peoplemanagement & Coaching van Ambtenaren Ministerie SocialeOntwikkeling, Arbeid en Welzijn

Sept . 2010 – 10 okt. 2010 
Senior Beleidsadviseur Bureau Vrouwenzaken Eilandgebied Curacao

Juni 2007 – sept. 2010    
Senior Beleidsadviseur Gedeputeerde Davelaar voor Sector Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling        

Juni 2004-aug 2004        
Beleidsmedewerker Geduputeerde van der Gen Sector Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling

2001                            
Pensioen en Eigen Individueel Zelfstandig Praktijk op afspraak

1996 – 2001                   
Wachtgeld en dan aansluitend pensioen

1989 –tot heden              
Manager  Eigen Individueel Zelfstandig praktijk ( op afspraak): 
psychologisch, onderwijskundig, orthopedagogisch advies- enbegeleidingstrajecten, bemiddeling en councelling. Pedagogisch i didaktische ondersteuning

1997 – 1999                
Directeur Nederlands Onderwijs Buitenland op de “ International School “ Ned.Taal en Cultuur (NTC): beleidsontwikkeling en - uitvoering

1994 – 2001                  
Jeugdcoordinator voor de Minister van Jeugdzaken bij het Departement van Onderwijs:beleidsontwikkeling en opzetten van overlegorgaan JONA (Jeugd Overlegorgaan Nederlandse Antillen)

 1990-1994                    
Secretaris van Minister van Onderwijs, Senior beleidsmedewerker, opzet NOONA (Nationaal Overlegorgaan Onderwijs Nederlandse Antillen,                                 

 1989-1990                    
Directrice Lomschool, Kennedy school: het ontwikkelen van innovatie- en veranderingsprocessen in het speciaal onderwijs, orthopedagogische en orthodidaktische begeleiding

1985-1987                      
Adjunct direkteur Nieuwe Basisschool Nederland:beleidsontwikkeling, innovatiemanagement en invoering van veranderingsprocessen

1975 -1978                    
Hoofd van een zesklassige kleuterschool Teresita kleuterschool, in een stimuleringsbuurt Wishi en Marchena: leiding geven aan speciale stimuleringsprogramma’s en management extra-begeleidingstrajecten voor  kansarme kleuters: vroegtijdige onderkenning

 

Projectmanagement

- Project Leer –werktrajecten in SDKK

-  Project Sociale Vormingsplicht in Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK)

- Project ExamenCommissie Sociale Vormingsplicht (SVP) en SOPF(Sentro di Orientashon i Praktika di Fishi di Centrum Familie & Jeugd SOAW

- Project Educatie en Coaching Mindset

- Project Sociale Werkvoorzieningen voor mensen met beperking, werklozen en risicogroepen/ inactieve landgenoten

- Project Peoplemanagement: Coaching als Managementstijl bij Kas di Bario

-  Project Implementatieteam Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, werkgroepen Sector Sociale Ontwikkeling, Sector Familie en Jeugd, Sector Arbeid( 2010 -2011)

- Projectmanager/ leider/ coordinator v.w.b. sociaal- educatieve en sociaal maatschappelijke projecten: SEDA, Vrouwenorganisaties,Sportfederatie,Jongerenorganisaties,Onderwijsorganisaties

- Project Sentro di Kombibensia opvang ambtenaren-wachtgelders Mobliteitscentrum:  hulpverlening en bemiddeling immaterieel en materieel  en psychologische  begeleiding

- Project Systematisering Papiamentu in het kleuteronderwijs: beleidsinvoering Papiamentu

 als instrucitetaal, begeleiding taalvaardigheden Papiamentu

- Project Aktiviteitenbegeleiders in de basisschool: beleidsuitvoering sociale aktiviteiten            

- Project Retirement course voor ISLA (13jr.), Selikor ( 11jr.), Aqualectra ( 11jr) e.a.: maatschappelijke ondersteuning en begeleiding van gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden

- Project Opvoedingsondersteuning Ouders Maduro & Curiels Bank “ Mi Pret’I Wowo”:

 maatschappelijke zorg en ondersteuning

- Project  “ Teaching, Information and Support Centre” voor morele en spirituele vorming,   geestelijke gezondheid en “quality of life” etc.: sociaal-maatschappelijke zorg en ondersteuning

- Project “ Learning plus” activities / nachoolse opvang: sociaal maatschappelijke zorg en

ondersteuning en integrale wijkbuurtaanpak

- Project “ Muchanan ta nos preferensha” alternatief onderwijs en sociale zorg: sociaal

maatschappelijke zorg en sociaal educatieve zorg voor ouders en kinderen met een probleem   

- Project Trajectbegeleiden  Persoonlijk OntwikkelingsPlan  VIA-Project

(Cursus Voortraject Inburgering Antillianen): sociaal maatschappelijk en educatieve zorg en  hulpverleing en bemiddeling voor jongeren die naar Nederland immigreren

- Project Educatiegebied Levenbeschouwelijke vorming Funderend Onderwijs

- Project een Prikkel tot Innovatie: hulpverlening en ondersteuning aan managers voor

begeleiding personeel in innovatie en verandering (afwijzers en late volgers)

- Project Sociaal Herstelrecht  Fundashon Natalie Francisca (FNF); het ontwikkelen en initiëren van herstelgerichte praktijken zoals Echt Recht conferentie, Eigen Kracht gesprekken, leerlingbemiddeling, mediation        

- Project Non-Violence SEDA: vredesopvoeding en criminaliteitspreventie voor jongeren

                     

Training (Senior trainer)

- Motivational Senior Speaker &Trainer: Pep-talk & Booster Talk

- Trainer Crechleidster Emmastad Child  Care 2010-2011 en Adviseur voor 25 jr.

- Trainer Alpha Cursus voor christelijke bewustwording

- Trainer Mediado di Bario

- Trainer voor Orthopedagosische en Orthodidaktische Basistraining

- Trainer Opvoedingsondersteuning aan ouders

- Trainer van christelijke liturgiegroepen Schiedam en  Alpha- cursus

- Trainer voor Edu - Act , Feffik, MCB, e.a. : Communicatie, vergadertechnieken,Vernieuwings –en veranderingsprocessen, managementtaken, organisatiecultuur en organisatiestructuur etc.

- Trainer TEAMBUILDING  voor sociale organisaties, stichtingen, NV, B.v., ABN-bank, OTSU, Politieke partijen

- Trainer Fundashon Material pa Skol voor presentatie leermiddelen

- Trainer Innovatiemanagement Schoolleiders van morgen op Curaçao I, II ,III en IV 1995-1996 ,APS

- Trainer Klassenmanagement met SAC Utrecht

- Trainer  Motivashon i Fundeshi pa kambio

- Trainer “Living Values” , internationaal erkend

- Trainer “Balor di tin Balor”  FMS

- Trainer Coaches Funderend Onderwijs 

- Trainer en Mentor Innovatiecoordinatoren Funderend Onderwijs

- Trainer en Nazorg Schoolmanagement- team Funderend Onderwijs

- Trainer OETC leerkrachten van de basisschool Rotterdam

 

Andere verrichte werkzaamheden

- Specialist in Zorgteams op verschillende scholen

- Universiteit Curacao F Da Costa Gomez, Praktijkbegeleider Stagiaire bij Stichting BOF, Faculteit Social Work 2015

- Stichting Bo Mes Forsa BOF Psycholoog en Sociale Wetenschapper voor Crisisopvang multiprobleem gzinnen en kinderen/jongeren

-Samenwerking met SPERANSA: Orthopedagoog en Psycholoog, Trainer

-Samenwerking met Kibrahacha Human Resources Organisatie: Psycholoog en Trainer

-Oprichter Stichting Arbeidsparticipatie Curacao/ Fundashon Portanan pa Trabou: Buro FPT Psycholoog Coordinator en Trainer:doelgroep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

- Supervisor UNA in samenwerking met FONTYS: Nederlandse Stagiaires supervisie geven

-Voorzitter Politieke Partij PNP 2013 -2015

- Lid Commissie Crisis Centrum voor multi pobleem gezinnen: Hulpverlening, zorg en begeleiding

- Lid Adviesraad Social Work Bachelor en Master Universiteit van Curacao

 - Adviseur Rema-Uni Oudervereniging

- Samenwerking met Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou: training BEJEGENING 2014

- Samenwerking met Nationale Organisatie voor Welzijnwerkers NOW

- Voorzitter van Stichting Fundashon Natalie Francisca( FNF) (13 jr, 14 februari 2015) : Criminaliteitspreventie  jongeren, Herstelrecht/Restorative Justice en ART training

 - Lid Stuurgroep Algemeen Welzijnsbeleid

-  Voorzitter  en Secretaris Generaal PNP     

 - Gecommiteerde bij de examens Pedagogische Academie

- Gastdocent op Akademia Pedagógiko : module: Orthodidactiek 1993

- Medecoordinatrice en -organisator van de cursus Dyslexie-certificaat

 - Medecoordinatrice en -organisator van de workshop Teksten Schrijven

 - Lid van de Visitatie Commissie Pedagogische Academie

- Coördinator en presentator Radio-Programma “ MAYOR I YU” (25 jr, Sept 2014 )

- Coördinator “ Hoben den Akshon” een groep jongeren die aan bewustwording en reflectie t.a.v.

  maatschappelijke onderwerpen doen en akties ondernemen en begeleiding  jongeren

- Coodinator, opzetten van een speelschool op Bonaire en opleiding onderwijsassistent

- Adviseur Plataforma di Konsulta pa Mayor i Fundashon pa Skol Humanista

- Onderzoeker nascholingsbehoefte voor docenten Basisvorming voor het vak Mens & Maatschappij

- Onderzoeker ADHD-kinderen in de school

- Monitor innovatieprojecten in verschillende onderwijsorganisaties

- Samenwerking met VSO Marieta Alberto, zeer meoilijklerende leerlingen

 

Publicaties (onderzoeksrapporten, verslagen, scripties, papers, artikelen, )

1.  Organisatie-paper: Kleuteronderwijs, Curaçao 1977

2.  Gedragsmodificatie op de kleuterschool, Curaçao 1977

3.  Op weg naar Intercultureel Onderwijs, Amsterdam 1984

4.  Paper Zintuiglijk en motorisch gehandicapten, Amsterdam 1983

5.  Let op je tellen: ontwikkeling van een diagnostische evaluatieprocedure voor het getal­begrip bij kinderen,      Amsterdam 1986

6.  Leesontwikkelingslijn in perspektief. Aanzet tot Curaçao Standards: SEVOO-uitgave, Curaçao 1992

7.  Workshop Teksten Schrijven: SEVOO-uitgave, Curaçao 1992

8. Artikel: De leerkracht als persoon bij het orthodidaktisch handelen, Reader Orthodidak­tiek   Curaçao 1993

9. Artikel: Differentiatie in het kleuteronderwijs  en Leren of ontwikkelen, Reader Orthodidaktiek  Curaçao 1993

10. De lange mars….Rapport Visitatiecommissie APK 1998

11. Trainingskatern voor Mi pret’I wowo,ouder-ondersteuningsprogramma’s 1997

11. Trainingskatern voor aktiviteitenbegeleiders in de basisschool 1998/1999

12.  Onderzoeksrapport: Behoeftepeiling onder de jeugd “ Hoben laga tende bo bos”(1996)

13.  Rapport “ Muchanan ta nos preferensha”  Spreken is zilver, zelf doen is goud 2001

14. Trainingskatern : Fundeshi pa Kambio 2000

15. Accrediteringsrapport Bachelor Social Work

15. E luga dushi ku yama skol (moet nog gepubliceerd worden)

16. Mi pret’i wowo; opvoedingsondersteuning voor ouders (moet nog gepubliceerd worden)

 

Terug naar de Conferentie pagina


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies