Alex WalléAlex Wallé is in 1982 naar Nederland vertrokken. Na eerst een jaar vliegtuigbouw te hebben gedaan bij Anthony Fokker College, is hij overgestapt naar Lerarenopleiding techniek bij de Pedagogische Technische Hogeschool in samen werking met Windesheim in Zwolle. Daarna is hij zich gaan specialiseren in de metaal bewerking en is meesterlasser / Lasinstructeur geworden. Tijdens zijn werk als Projectbegeleider in de metaalsector moest hij met een groep werkloze jongeren een metaaltraject richting werk inzetten, maar er ook iets sociaals mee doen. Zo heeft hij naast zijn werk de HBO opleiding PTH gedaan, en langzamerhand overgegaan de (jeugd) hulpverlening. Tijdens zijn werk als Coach voor schooldropouts en langdurig werklozen is medio jaren 90 zijn trainerscarierre ook gestart.... Thans is Alex werkzaam bij de Federatie Antilliaanse jeugdzorg als teamleider en Interventiemedewerker.....

 

Personalia

Naam : Wallé
Voornamen : Alexei Serge Dionisio
Roepnaam : Alex
Adres : Bonam 112
Woonplaats : Curaçao

 

Opleidingen

1990 – 1994
PTH (Pedagogisch Technische Hogeschool) en NIL* Zwolle, Windesheim) 
-  Lerarenopleiding Techniek, Gespesialiseerd in metaalbewerking en Lassen. (Meesterlasser en Lasinstructeur)

1995 – 1999               
SPH Noorderpoortcollege / Windesheim

1984 – 1988               
MTS Ketelbouw (Hoogovens en drukvaten metaal) Groningen/Arnhem (De Hamrik Groningen)               

1982 – 1984               
Anthony Fokker College (Vliegtuigbouw) (Rotterdam/Leiden)                     

1981 – 1982               
MTS Werktuigbouwkunde     (Curacao)       

1975 – 1980              
MAVO 4 Marnix Mavo                    

 

Cursussen

Train the Trainers LVG, William Schrikke Groep 2009

Casemanagement, Hogma 2009

Methodieken in Sociaal Hulpverlening, Hogma 2009

Benadering door de begeleider, Hogma 2009

Trajectbegeleiding Werkend Leren, Calibris 2008

Werving leerbedrijven, Calibris 2008

Ondersteuning leerbedrijven, Calibris 2008

Alternatieven voor werkend leren, Calibris 2008

Opvoedingsondersteuning (Facilitator Triple P)*,  Triple P 2007-2008

Herkennen LVG bij jongeren*,  William Schrikke Groep 2008

Lascursussen Bmbe* : Nivo 4
Lascursussen Mig/Mag*   : Nivo 4 (1985 – 1994) 
Lascursussen Tig RVS/ Al Staal* : Nivo 4 
Lascursussen Autogeen Lassen : Nivo 2          

Praktijkbegeleider Metaal*, SOM (1995)

Sociaal Competentie Model*, Schouten & Nelissen (1995) (omgaan met klant/deelnemers)

Train the trainers course Academy of Excellence Winsconsin Model*, Winsconsin USA, 1999 (Motiveren van mensen richting arbeidsmarkt)

Job Coaching en Nazorg, Kamer van Koophandel Groningen (1996)

Train the trainers*, Training&opleidingsbureau Praktikos 2001-2002

Reintegratieadviseur (Arbeidsbemiddelaar), Radar, Groningen 2000

Projectbegeleider* (Begeleiding van langdurig werklozen naar de Arbeidsmarkt), Groningen 1990

Trajectbegeleider* (Begeleiden en bewaken van trajecten voor klanten van werkprojecten Groningen), 1995  Radar, Groningen

Bar & Keuken beheer Horeca, 1985 cvv Groningen

Veiligheidscertificaat VLK*, 1998 Assen

 

Werkervaring     

2007 – heden
Interventiemedewerker/Coordinator Yave

2012 – heden
Gastdocent methodieken UNA/ UoC

2002 – 2007
Re-integratieadviseur/Trainer bij Brug naar Werk Groningen

2000 – 2002
Trajectbegeleider bij Trajectdienst Groningen

1995 – 2000
rojectleider Metaalwerkplaats Werkprojecten Groningen

1990 – 1995
Projectbegeleider/Lasinstructeur Metaalwerkplaats WHIB Groningen

1989 – 1990
Uitvoerder/Teamleider bij Miami Welding Corporation (Miami Florida USA)

1986 – 1989
Lasser/lasbaas bij diverse scheepswerven in Noord Nederland.

1985 – 1986
Metaalwerkplaatsbegeleider Klein Warnsborn Arnhem.*

1984 – 1985
Beheerder welzijnsinstelling Bringamosa te Groningen

 

Projectmatige Werkzaamheden

 

2001 – 2002                                                   
Beroepsgerichte Arbeidstraining in de metaal voor allochtone jongeren (Allround)

1998 – 1999                                                   
Coordinatie van traject voor het opleiden van 14 metaalbewerkers voor de klein metaal in Noord Nederland

1993 – 1994                                                   
Bij de WHIB opzetten en uitvoeren van scheepslasprojecten voor Antilliaanse Jongeren in Groningen

Trainingsactiviteiten (als trainer)

Motivatie trainingen

Sollicitatietrainingen

Communicatietrainingen

Opvoedingsondersteuning Triple P

Veiligheidstrainingen

LVB voor professionals

LVB “Kwida mi Mes” voor jongeren

Benadering van clienten met een verstandelijke beperking

 

Extra Curriculum activiteiten

1999 – 2002                                                   
Secretaris en vice-voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden

2002 – 2007                                                   
Bestuurslid NiNsee*

1995 – 1997                                                   
Secretaris ondernemingsraad Werkprojecten Groningen

2000 – 2005                                                   
Voorzitter Stichting Eerste Wereld Alliantie Groningen

1986 – 1992                                                   
Voorzitter activiteitencommissie SAAG*

2000 – 2003                                                   
Woordvoerder klankbordgroep naar de gemeente Groningen tbv activeringsproject “Ganashi”

1986 – 1988                                                   
Lid opvangcommissie Antilliaanse Eerste jaars studenten in Groningen

 

Hobby’s

Lezen, lassen/metalen constructie’s maken, Karate, muziek beluisteren, domino spelen, geschiedenis en dragrace                                                          

 

Lijst met afkortingen

NIL                                         Nederlands Instituut voor Lastechnieken

LVG                                        Licht Verstandelijke Gehandicapt

Triple P                                   Positive Parenting Program

VLK                                        Veiligheid Lassen en Karweiwerk

NiNsee                                   Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis

SAAG                                     Stichting Antillianen en Arubanen in Groningen

Bmbe                                      Booglassen met beklede electrode

Mig/Mag                                 Metal Inert/active Gaswelding

 

Toelichtingen

Winsconsin Model (Academy of Excellence) is een motivatietraining, ontwikkeld in Winsconsin om langdurig werklozen te motiveren richting arbeidsmarkt. In Groningen is de training aangepast aan situatie, cultuur en sociale klimaat van Nederland.

Train the Trainers van Praktikos opleidingen is een trainerscursus gericht op toeleiding en motiveren van werklozen en werkzoekenden richting arbeidsmarkt.

Projectbegeleider; het projectmatig begeleiden van mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt begeleiden naar een reguliere baan.

Trajectbegeleider; het coachen en begeleiden van werkzoekenden en werklozen middels een traject op maat naar de reguliere arbeidsmarkt.

Yave (huidige werkgever) Preventief werken met jongeren ter voorkoming van schooldropouts en eventuele toeleiding naar alternatieve trajecten of arbeidsmarkt, met startkwalificatie) Belangrijkste methodiek van begeleiding is door onderzoek te doen in 15 leefgebieden van een client.

 

Terug naar de Conferentie pagina

 


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies