ConferentieConferentie "De verbinding, terug naar de roots"

Vinden & Binden, Zorg en Welzijn is een zorginstelling die op interculturele wijze transculturele, specialistische zorg en begeleiding biedt, voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, psychische aandoening(en) en/of problematisch gedrag, met speciale aandacht voor mensen met een niet-westerse etnisch-culturele achtergrond. De zorg wordt, afhankelijk van de situatie van de cliënt en de ernst van diens beperkingen, geboden binnen een beschermde woonvoorziening, of in de vorm van intensieve begeleiding in de eigen thuissituatie.

Vinden & Binden Zorg en Welzijn is vanwege haar specialisme, binding en betrokkenheid met de doelgroep, een snel groeiende organisatie in het Nederlandse zorglandschap. Een organisatie, die puur vanuit het hart en haar bezorgdheid met betrekking tot het lot van een kwetsbare doelgroep, gestart is met het bieden van crisishulp, persoonlijke begeleiding en opvang van mensen in nood die tussen wal en schip zijn geraakt. 

 

Klik hier om in te schrijven


Conferentie Inhoud

Algemeen Directeur Vinden & Binden
Damien Juliana

Terwijl biografieën voornamelijk worden geschreven vanuit de theorie van wat iemand kan en de werkervaring streeft Damien Juliana ernaar om dat niet alleen te schrijven vanuit de werkervaringen maar ook zijn eigen levenservaring en overtuiging. 

Meer info over Damien

 

Dagvoorzitter
Favell Maduro

“Antilliaanse cliënten en de Wet Langdurige Zorg”
Over welke type cliënten hebben wij het hier, waar lopen ze in de dagelijkse gang van zaken tegenaan en wat kan deze conferentie betekenen voor een betere aanpak van hun zorg.

Meer info over Favell

 

Keynote 1
Hubert Fermina

“Ontwikkelingen in de Nederlandse zorg”
In Nederland is een grote verschuiving bezig van institutionele zorg naar zorg in de eigen omgeving. Ogenschijnlijk lijkt het op onze Antilliaanse manier van zorg. De praktijk is echter heel anders.

Meer info over Hubert

 

Keynote 2
Willem Seuntjens

“De zorgverlening van Vinden & Binden”
Het aanbod van V&B is vanwege de complexiteit van de problematiek van cliënten en de (culturele) barrières in de zorg, vaak "out of the box" te noemen. Daar heb je een type medewerker bij nodig die over speciale kwaliteiten moet beschikken.

Meer info over Willem

 

Keynote 3
Jacqueline Martis 

“Cultuurconcepten in de zorg aan Antillianen”
Fundamentele culturele verschillen maken botsingen tussen deze cliënten en zorginstellingen vele malen heftiger dan gebruikelijk is. Wat zijn die verschillen en welke implicaties hebben die?

Meer info over Jacqueline

 

Keynote 4
Marelva Jansen - Liberia

“De verbinding van de Antilliaanse met de Nederlandsecultuurconcepten”
Waar zijn verbindingen mogelijk tussen de Antilliaanse en Nederlandse cultuurconcepten. En hoe kun je die zo effectief en doelmatig mogelijk te leggen? 

Meer info over Marelva

 

Coördinatrice Conferentie
Barbara de Kort 

Meer info over Barbara

De Workshops

1. Kernwaarden van zorg en hulpverlening op Curaçao(wat maakt de Cur. zorg en hulpverlening zo succesvol)
Workshopleider: Alex Wallé

2. Verbindingen van de Curaçaose met de Ned. zorg(welke verbindingen maakt Curaçao, waarom en met welke resultaten)
Workshopleider: Ed Eleonora

3. De kernwaarden van de Curaçaose/Antilliaanse cultuur in de zorg en hulpverlening op Curaçao. (Wat zijn die kernwaarden precies en wat zijn ervaringen bij het rekening houden hiermee in de zorgverlening?)
Workshopleider: Marcelino Mauritcio

4. Welke verbindingen kan V&B met Curaçao maken(samenwerkingsverbanden, netwerken en projecten)
Workshopleider: Tine Grigoria-Devid

 

Details

22 december 2015
14:00 - 18:00


Curacao Marriot Beach Resort
John F. Kennedy Boulevard
Piscadera Bay Curacao

Meer details op onze infobrochure
 

 

Conferentie Programma

 
 

Schrijf je nu in

Naam Instelling
Aanspreking
 Dhr 
 Mevr 
Naam + Achternaam
Straat + Nr
Postcode + Gemeente
Functienaam
Emailadres

Verkrijgbaar op onze conferentie


Het Drievoudige Snoer

geschreven door: Nelson Foendoe

Maatschappelijke problemen houden iedereen bezig: politici,consumenten, bedrijfsmanagers enzovoorts. De ene groep wil meer marktconforme oplossingen, de andere wil meer bemoeienis van de overheid. In de loop der tijd heeft men – al experimenterende – op alle mogelijke manieren het accent verlegd, echter zonder bevredigend resultaat.

In HET DRIEVOUDIGE SNOER legt de schrijver uit waarom zowel de markt als de overheid in gebreke  blijven. De ontbrekende elementen die ook anderen gesignaleerd hebben, zijn terug te vinden in de persoon Jezus Christus. Een nieuw leven in Christus, niet een religie, voegt waarde toe aan het marktdenken en functioneren van de overheid.

Het voorbeeld van Almolonga in Guatemala staat als een paal boven water. Vóór de jaren 70 vierden angst, armoede en criminaliteit hoogtij in deze stad. Door de kracht van God sloeg de situatie daarna helemaal om, zowel in materieel als in geestelijk opzicht. Gezinnen werden herenigd, boeren werden gezegend met overvloedige oogsten en gevangenissen liepen leeg. In dit boek onthult de schrijver hoe zoiets in zijn werk gaat.

Meer info over Nelson Foendoe


BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang onze nieuwsbrief met updates van Vinden & Binden zorg en welzijn

© Vinden & BindenK.v.K. nummer 52061124 | Privacy & Cookies